Probrano po: Papp, Petar(1893)
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
1
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika
3
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
III izložba zagrebačkih umjetnika 1936
5
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
6
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
7
Prima Esposizione Fiumana Internazionale di Belle Arti - MCMXXV sotto il patronato del Municipio di Fiume
Prima Esposizione Fiumana Internazionale di Belle Arti - MCMXXV sotto il patronato del Municipio di Fiume
8
Prva izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
9