Probrano po: Fritsch, Otmar
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
1