Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
Osma prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
1
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
3