Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
2
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
3
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
4
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
7
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
8
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
9
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
10