Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
1
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
3
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Treća izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
4
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
5
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
6
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Druga izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
7