Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
1
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
2
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
4