Referat zagrebačke sekcije arhitekata o arhitektonskoj problematici. Pročitan na plenumu Arhitekata povodom II. kongresa DITJ-a u Beogradu : Arhitektura
Referat zagrebačke sekcije arhitekata o arhitektonskoj problematici. Pročitan na plenumu Arhitekata povodom II. kongresa DITJ-a u Beogradu : Arhitektura
1
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
2