II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
1
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
2
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
3
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
4
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
5
Exposicion international Barcelona, 1929.
Exposicion international Barcelona, 1929.
6
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
7
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
8
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
9
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
10
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
11