Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
1
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
2
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
3
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
4
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
5
Exposicion international Barcelona, 1929.
Exposicion international Barcelona, 1929.
6
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting
7
VI. prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
8
VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti
9
VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika
10
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
11