[Rasprava] / Božo Gagro, Velimir Neidhardt, Melita Bestvina, Davorin Oršanić, Sandra Jakopec, Davorin Marinović, Mladen Juračić, Goranka Radović, Frane Staničić, Branko Kincl, Vladimir Krtalić, Mladen Obad Šćitaroci, Boris Koružnjak
[Rasprava] / Božo Gagro, Velimir Neidhardt, Melita Bestvina, Davorin Oršanić, Sandra Jakopec, Davorin Marinović, Mladen Juračić, Goranka Radović, Frane Staničić, Branko Kincl, Vladimir Krtalić, Mladen Obad Šćitaroci, Boris Koružnjak
2
[Rasprava] / Josip Marušić, Franjo Tomić, Mirko Zelić, Mladen Juračić, Igor Arlović, Andrino Petković, Marijan Sviben, Vesna Trbojević, Vladimir Krtalić, Desanka Sarvan, Tatjana Josipović, Gabrijel Ondrašek
[Rasprava] / Josip Marušić, Franjo Tomić, Mirko Zelić, Mladen Juračić, Igor Arlović, Andrino Petković, Marijan Sviben, Vesna Trbojević, Vladimir Krtalić, Desanka Sarvan, Tatjana Josipović, Gabrijel Ondrašek
3