Znanje - temelj konkuretnosti i razvoja : uvodna izlaganja i rasprava s okruglog stola održanog 9. veljače 2012. u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
17
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
19
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
22
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada? : okrugli stol održan 23. listopada 2014. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
24
Siniša Triva : 1919.-2004. : Spomenica preminulim akademicima
28