Aleksandar Goldštajn : 1912.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
1
Građanskopravna odgovornost u medicini : okrugli stol održan 27. veljače 2008. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
4
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
6
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
11
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
14
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
18
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
23
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
25
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka : okrugli stol održan 5. svibnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
27
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
30