Sv. 1(1954) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
15
Knj. 42(1949) : Starine
17