Probrano po: Andrić, Nikola
12
13
Kaćiperke Komedija u jednom činu
Kaćiperke Komedija u jednom činu
14
Kaćiperke Komedija u jednom činu
Kaćiperke Komedija u jednom činu
15
Kaćiperke Komedija u jednom činu
Kaćiperke Komedija u jednom činu
16
Kradljivac Drama u tri čina  =  Le voleur
Kradljivac Drama u tri čina = Le voleur
26