Knj. 20 (2009) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
1
Knj. 19 (2008) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
2
Knj. 18 (2007) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
3
Knj. 14/15 (2004) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
4
Knj. 21 (2010) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
5
Knj. 22 (2011) : Radovi u povodu 150. obljetnice utemeljenja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i života i djela akademika Mirka Maleza : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
6
10
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
11
Ladislav Šaban - Ostavština za budućnost : zbornik radova sa Znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava Šabana održanog 26. rujna 2005. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
13
Marijan Matković : 1915-1985 : Spomenica preminulim akademicima
14