God. 12(1981), br. 1-2 : Arti musices
1
God. 20(1989), br. 1-2 : Arti musices
2
God. 3(1972) : Arti musices
3
Special Issue (1979)2 : Arti musices
4
God 11(1980), br. 2 : Arti musices
5
God. 11(1980), br. 1 : Arti musices
6
God. 13(1982), br. 2 : Arti musices
7
God. 13(1982), br. 1 : Arti musices
8
God. 14(1983), br. 2 : Arti musices
9
God. 14(1983), br. 1 : Arti musices
10
God. 15(1984), br. 2 : Arti musices
11
God. 15(1984), br. 1 : Arti musices
12
God. 16(1985), br. 1-2 : Arti musices
13
God. 19(1988), br. 2 : Arti musices
14
God. 17(1986), br. 2 : Arti musices
15
God. 17(1986), br. 1 : Arti musices
16
God. 18(1987), br. 1-2 : Arti musices
17
God. 19(1988), br. 1 : Arti musices
18
Stanko Horvat : 1930.-2006. : Spomenica preminulim akademicima
21
Lovro Županović : 1925.-2004. : Spomenica preminulim akademicima
22