Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
1
Knj. 17(2013) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
16
Knj. 15(2007) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
17
Knj. 16(2009) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
18
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
19
Ivo Petrinović : 1929.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
20
Mate Suić : 1915.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
21