Dragutin Tadijanović : 1905.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
2
Vlatko Pavletić : 1930.-2007 : Spomenica preminulim akademicima
3
Ivan Slamnig : 1930.-2001. : Spomenica preminulim akademicima
4
Ivo Frangeš : 1920.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
5
Mirko Božić : 1919.-1995. : Spomenica preminulim akademicima
6
Slavko Mihalić : 1928.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
7
Ranko Marinković : 1913.-2001. : Spomenica preminulim akademicima
8
Vladimir Popović : 1910.-1995. : Spomenica preminulim akademicima
9
Vjekoslav Kaleb : 1905.-1996. : Spomenica preminulim akademicima
10
God. 48(2009), knj. 81, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
11
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
12
Radovi sa znanstvenoga kolokvija posvećenoga 80. obljetnici rođenja i 55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela : znanstveni kolokvij održan u Varaždinu 14. listopada 2006. godine : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
13
Radio : jučer, danas, sutra : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Radio : jučer, danas, sutra : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
14
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
15