Probrano po: Sajević, Šandor
Misli da je bolestan : Vesela igra u 3 čina
Misli da je bolestan : Vesela igra u 3 čina
8
Knjižničar : Vesela igra u 4 čina
Knjižničar : Vesela igra u 4 čina
9
Misli da je bolestan : Vesela igra u 3 čina
Misli da je bolestan : Vesela igra u 3 čina
14
15
17