Probrano po: Brani, Petar
Mejrima Drama u 5 činah / napisao M. Ban
Mejrima Drama u 5 činah / napisao M. Ban
301
Prva ljubav
Prva ljubav
303
305
Razbojnici Igrokaz u 5 činah / od F. Šillera
Razbojnici Igrokaz u 5 činah / od F. Šillera
306
310
328
329
Marquis Villemer igrokaz u 4 čina / od George Sand
Marquis Villemer igrokaz u 4 čina / od George Sand
340
Marquis Villemer igrokaz u 4 čina / od George Sand
Marquis Villemer igrokaz u 4 čina / od George Sand
342
Čestitam šala u 1 radnji / od K. Trifkovića
Čestitam šala u 1 radnji / od K. Trifkovića
343
Sin pustinje igrokaz u 5 činah / od F. Halma
Sin pustinje igrokaz u 5 činah / od F. Halma
347
350