Probrano po: hrv
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
3
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
4
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
5
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
6
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
7
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
8
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
9
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
10
Konfederalizam
Konfederalizam
11
Sud Evropskih zajednica
Sud Evropskih zajednica
12
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
13
Teritorijalna suverenost države
Teritorijalna suverenost države
14
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
15
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
16
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
17
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
18
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
19
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
20
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom
21
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
22
O kopnenim granicama Republike Hrvatske
O kopnenim granicama Republike Hrvatske
23
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
24
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava
25