Probrano po: hrv
Knj. 53(2018) / glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar
1
4
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
5
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
6
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
7
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
8
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
9
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
10
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije) : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije) : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
11
Evropa između opće i regionalne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Evropa između opće i regionalne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
12
Konfederalizam : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Konfederalizam : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
13
Sud Evropskih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Sud Evropskih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
14
Teritorijalna suverenost države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Teritorijalna suverenost države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
15
Međunarodno kazneno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno kazneno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
16
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
17
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
18
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
19
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
20
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
21
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
22
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
23
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
24
O kopnenim granicama Republike Hrvatske : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O kopnenim granicama Republike Hrvatske : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
25
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
26
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
27
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
28
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
29
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
30
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
31
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
32
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
33
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
34
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
35
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
36
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
37
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
38
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
39
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
40
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
41
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
42
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
43
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
44
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
45
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
46
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
47
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
48
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
56
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
57
2008. Knj. 112 : Ljetopis
58
Josip Madić : Ljetopis
Josip Madić : Ljetopis
59
Josip Madić : Ljetopis
Josip Madić : Ljetopis
60
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
61
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
62
Akademik Vladimir Majer : in memoriam : Spomenica preminulim akademicima
Akademik Vladimir Majer : in memoriam : Spomenica preminulim akademicima
63
O dječjim igrama : Zbornik za narodni život i običaje
O dječjim igrama : Zbornik za narodni život i običaje
70
Slovenska
Slovenska "Hagada" : Zbornik za narodni život i običaje
71
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine : Poredbeno pomorsko pravo ; Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine : Poredbeno pomorsko pravo ; Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
73
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
74
Mladen Obad Šćitaroci : Ljetopis
Mladen Obad Šćitaroci : Ljetopis
75
Mladen Obad Šćitaroci : Ljetopis
Mladen Obad Šćitaroci : Ljetopis
76
Nastavni rad akademika Rike Rosmana
Nastavni rad akademika Rike Rosmana
77
Perivojno naslijeđe sjeverozapadne Hrvatske u funkciji turističkog i kulturnog razvoja
Perivojno naslijeđe sjeverozapadne Hrvatske u funkciji turističkog i kulturnog razvoja
78
79
Očuvanje pejzažno-graditeljske prepoznatljivosti kroz prostorno i urbanističko planiranje u uvjetima tržišne demokracije u Hrvatskoj
Očuvanje pejzažno-graditeljske prepoznatljivosti kroz prostorno i urbanističko planiranje u uvjetima tržišne demokracije u Hrvatskoj
80
Arboretum Trsteno - perivoj renesansnoga ljetnikovca
Arboretum Trsteno - perivoj renesansnoga ljetnikovca
82
Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
83
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
84
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
85
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
86
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
87
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
88
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
89
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za
duhovnost
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za duhovnost
90
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
91
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
92
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
93
Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju
Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju
94
Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih
Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih
95
Okrugli stol
Okrugli stol "Povezivanje Podunavlja s Jadranom
96
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
Bački Hrvati : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
98