Probrano po: hrv
Knj. 53(2018) / glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar
1
4
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
5
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
6
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
7
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
8
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
9
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
10