Probrano po: hrv
Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
245
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije
246
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
247
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća
248
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja
249
Fotografska ostavština Dragutina Parčića
Fotografska ostavština Dragutina Parčića
250
Korčula pod Francuzima : (1806-1813)
Korčula pod Francuzima : (1806-1813)
251
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine
252
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII stoljeću
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII stoljeću
253
Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća
Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća
254
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina
255
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
256
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
257
Etnički odnosi u srednjevjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena
Etnički odnosi u srednjevjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena
258
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
259
Ban Pavao Bribirski
Ban Pavao Bribirski "Croatorum dominis"
260
263
Zabluda matere Izvorni igrokaz u 4 čina
Zabluda matere Izvorni igrokaz u 4 čina
265
Sv. 18(1971) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
268
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
270