Probrano po: hrv
Rječničko blago ninskoga govora
Rječničko blago ninskoga govora
501
Refleks jata na sjevernodalmatinskim otocima
Refleks jata na sjevernodalmatinskim otocima
502
Turistički razvoj otoka Krka, Raba i Paga
Turistički razvoj otoka Krka, Raba i Paga
503
Prilog poznavanju rada i djelovanja Vicka Zmajevića - Peraštanina
Prilog poznavanju rada i djelovanja Vicka Zmajevića - Peraštanina
505
Trebarjevo : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
Trebarjevo : narodni život i običaji : Zbornik za narodni život i običaje
507
Abatis Stephani Gradii Ragusini ad Consilium Rogatorum rei publicae Ragusinae epistolae scriptae : (Ab anno 1667. usque ad mortem Gradii) : od godine 1667.  do 1683. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Abatis Stephani Gradii Ragusini ad Consilium Rogatorum rei publicae Ragusinae epistolae scriptae : (Ab anno 1667. usque ad mortem Gradii) : od godine 1667. do 1683. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
509
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
510
Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad u Osijeku
Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad u Osijeku
512
Knj. 1 : Od godine 1526. do godine 1536. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
513
Tragom prvih hrvatskih tiskara : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Tragom prvih hrvatskih tiskara : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
517
Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
524
Jakob Pamić
Jakob Pamić
525
527
Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru : (1863-1910)
Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru : (1863-1910)
531
Potpis na hrvatskom pismu hvarskog dominikanca fra Jurja Starijanića iz g. 1555.
Potpis na hrvatskom pismu hvarskog dominikanca fra Jurja Starijanića iz g. 1555.
532
Pomorstvo otoka Ista
Pomorstvo otoka Ista
533
Knj. 119 : za godinu 2015. : Ljetopis
535
Glazbenik Frane Divnić i njegovi korali
Glazbenik Frane Divnić i njegovi korali
536
Nepoznato izdanje Barakovićeve
Nepoznato izdanje Barakovićeve "Jarule"
537
Nekoliko slika Girolama i Francesca de Santacroce
Nekoliko slika Girolama i Francesca de Santacroce
538
Tajno društvo za osnivanje slavenskog carstva u puku
Tajno društvo za osnivanje slavenskog carstva u puku "Karl Ferdinand" br. 51 u Veneciji god. 1844. : (prilog Ilirskom pokretu)
540
Starinsko žensko ruho na otoku Pagu
Starinsko žensko ruho na otoku Pagu
541
Strogo kontrolirani tragovi - uz novo pronađene dokumente o Dori Pejačević u ostavštini Sidonie Nádherný von Borutin
Strogo kontrolirani tragovi - uz novo pronađene dokumente o Dori Pejačević u ostavštini Sidonie Nádherný von Borutin
543
Knj. 14. (1909) : Zbornik za narodni život i običaje
544
Neiskorišćavana kategorija dalmatinskih historijskih izvora od VIII. do XII. stoljeća : koju se vrstu još neiskorištenih podataka za vizantijsku i hrvatsku historiju može naći u dalmatinskim rimsko-liturgijskim rukopisima od VIII. do XII. stoljeća?
Neiskorišćavana kategorija dalmatinskih historijskih izvora od VIII. do XII. stoljeća : koju se vrstu još neiskorištenih podataka za vizantijsku i hrvatsku historiju može naći u dalmatinskim rimsko-liturgijskim rukopisima od VIII. do XII. stoljeća?
545
Iz problematike čakavskih govora I. : čakavizam i njegova geneza
Iz problematike čakavskih govora I. : čakavizam i njegova geneza
546
Prvi dalmatinski sabor i događaji s njim u vezi
Prvi dalmatinski sabor i događaji s njim u vezi
547
Sv. 2(1955) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
548
Pokušaj izdavanja lista
Pokušaj izdavanja lista "Il Corriere Dalmata" u Zadru 1803. godine
550
Projeklo naziva Citorij
Projeklo naziva Citorij
551
Neolitski tragovi u sjevernoj Dalmaciji
Neolitski tragovi u sjevernoj Dalmaciji
552
O običaju pobratimstva - posestrinstva na otoku Ižu (kod Zadra) i okolnim otocima
O običaju pobratimstva - posestrinstva na otoku Ižu (kod Zadra) i okolnim otocima
553
Neobjavljena književna djela Zadranina Šime Budinića
Neobjavljena književna djela Zadranina Šime Budinića
554
God. 53(2014), knj. 86, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
555
Rikard Katalinić Jeretov i Zadar
Rikard Katalinić Jeretov i Zadar
556
Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675)
Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675)
557
Granice Liburnije kroz stoljeća
Granice Liburnije kroz stoljeća
558
Kuća u Šibeniku od najstarijih vremena do konca XVIII. stoljeća
Kuća u Šibeniku od najstarijih vremena do konca XVIII. stoljeća
559
Porijeklo renesansnih psaltira franjevačkog samostana u Zadru
Porijeklo renesansnih psaltira franjevačkog samostana u Zadru
560
Zadarski liječnici
Zadarski liječnici
561
Otok Zverinac
Otok Zverinac
562
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
563
Ninski govor
Ninski govor
565
Zadranin Šime Vitasović i kulturno-povijesno značenje njegovih djela
Zadranin Šime Vitasović i kulturno-povijesno značenje njegovih djela
567
O srednjovjekovnoj gradskoj palači u Splitu
O srednjovjekovnoj gradskoj palači u Splitu
568
Matice u Dalmaciji iz XVI. stoljeća
Matice u Dalmaciji iz XVI. stoljeća
569
Vitalnost običaja pobratimstva i posestrinstva u sjevernoj Dalmaciji
Vitalnost običaja pobratimstva i posestrinstva u sjevernoj Dalmaciji
570
Slom federalističkih pokušaja u Austriji god. 1867. i autonomaške denuncijacije u Zadru i Dalmaciji
Slom federalističkih pokušaja u Austriji god. 1867. i autonomaške denuncijacije u Zadru i Dalmaciji
571
Sv. 1(1954) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
572
Kodeksi urbinske knjižnice važni za hrvatsku, napose zadarsku povijest
Kodeksi urbinske knjižnice važni za hrvatsku, napose zadarsku povijest
573
Podrijetlo jednog ugljanskog kaleža
Podrijetlo jednog ugljanskog kaleža
574
Zadarsko porijeklo korala osorske katedrale
Zadarsko porijeklo korala osorske katedrale
575
Pomorstvo Zadarsko-šibenske regije u drugoj polovini XIX. stoljeća
Pomorstvo Zadarsko-šibenske regije u drugoj polovini XIX. stoljeća
576
Luka Botić u Zadru
Luka Botić u Zadru
577
Vladimir Nazor u Zadru : (1899-1903)
Vladimir Nazor u Zadru : (1899-1903)
578
Papa Aleksandar III. u Zadru
Papa Aleksandar III. u Zadru
579
Miscellanea Jadetina : tri priloga za proučavanje historijske topografije i toponomastike zadarskih otoka i okoline Zadra
Miscellanea Jadetina : tri priloga za proučavanje historijske topografije i toponomastike zadarskih otoka i okoline Zadra
580
Otoci Iž i Premuda
Otoci Iž i Premuda
581
Postanak hrvatskog Zadra
Postanak hrvatskog Zadra
582
Urbanistički lik i problem rekonstrukcije grada Zadra
Urbanistički lik i problem rekonstrukcije grada Zadra
584
Zadar u narodnooslobodilačkoj borbi
Zadar u narodnooslobodilačkoj borbi
585
Uvodna riječ
Uvodna riječ
586
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
589
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991. - 1992.)
590
Muški život : hermeneutičko čitanje Matka Peića : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,  Zavod za znanstveni rad u Osijeku
Muški život : hermeneutičko čitanje Matka Peića : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
597
Luka Marić : 1899-1979. : Spomenica preminulim akademicima
598
Četvrti Znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Sv. 2 : zbornik radova : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
600