Probrano po: hrv
Upravni spor i parnični postupak - razlike i sličnosti : [rasprava]
Upravni spor i parnični postupak - razlike i sličnosti : [rasprava]
502
Uloga upravnih sudova u ostvarivanju pravne države i vladavine prava : [rasprava]
Uloga upravnih sudova u ostvarivanju pravne države i vladavine prava : [rasprava]
504
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
506
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Quo vadis? : [rasprava]
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Quo vadis? : [rasprava]
509
Obveznost sudskih presuda : [rasprava]
Obveznost sudskih presuda : [rasprava]
510
Ocjena zakonitosti općih akata   U: Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2018. - ISBN 9789533471808. - str. 179-193. : [rasprava]
Ocjena zakonitosti općih akata U: Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2018. - ISBN 9789533471808. - str. 179-193. : [rasprava]
514
Kontrolne ovlasti Vrhovnog suda Republike Hrvatske u povodu odlučivanja o zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne sudske odluke : [uvodno izlaganje]
Kontrolne ovlasti Vrhovnog suda Republike Hrvatske u povodu odlučivanja o zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne sudske odluke : [uvodno izlaganje]
516
Primjenjivost upravnog spora pune jurisdikcije u Republici Hrvatskoj : [rasprava]
Primjenjivost upravnog spora pune jurisdikcije u Republici Hrvatskoj : [rasprava]
518
Zaštita konvencijskih prava u upravnom sporu : [rasprava]
Zaštita konvencijskih prava u upravnom sporu : [rasprava]
519
Povijesni pregled organizacije upravnog sudstva u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje]
Povijesni pregled organizacije upravnog sudstva u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje]
524
Upravni spor kao jamstvo zakonitosti rada uprave : [uvodno izlaganje]
Upravni spor kao jamstvo zakonitosti rada uprave : [uvodno izlaganje]
526
Knj. 3(1938) : RAD
530
Knj. 1(1935) : RAD
531
Knj. 2(1937) : RAD
532
Knj. 4(1940) : RAD
533
Knj. 5 (1942) : RAD
534
Knj. 6 (1944) : RAD
535
Inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom : [uvodno izlaganje]
Inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom : [uvodno izlaganje]
546
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
548
Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnoga gospodarstva : [uvodno izlaganje]
Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnoga gospodarstva : [uvodno izlaganje]
555
Dionici u procesu gospodarenja otpadom i njihovi odnosi : [uvodno izlaganje]
Dionici u procesu gospodarenja otpadom i njihovi odnosi : [uvodno izlaganje]
558
Pouke za Hrvatsku iz prakse Suda Europske unije u području gospodarenja otpadom : [uvodno izlaganje]
Pouke za Hrvatsku iz prakse Suda Europske unije u području gospodarenja otpadom : [uvodno izlaganje]
560
Otpad - izazov suvremenog svijeta, problem ili vrijednost : [uvodno izlaganje]
Otpad - izazov suvremenog svijeta, problem ili vrijednost : [uvodno izlaganje]
562
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
564