Probrano po: hrv
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Zakonodavstvo industrijski razvijenih država o dubokomorskom rudarstvu i Konvencija UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
31
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
32
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim razgraničenjima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
33
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
34
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
35
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
36
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
37
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
38
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
39
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
40
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
41
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
42
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
43
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
44
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
45
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
46
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
54
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
55
2008. Knj. 112 : Ljetopis
56
Josip Madić : Ljetopis
Josip Madić : Ljetopis
57
Josip Madić : Ljetopis
Josip Madić : Ljetopis
58
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
59
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
60