Probrano po: hrv
2
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
3
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
4
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
5
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
6
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
7
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
8
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije) : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije) : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
9
Evropa između opće i regionalne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Evropa između opće i regionalne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
10
Konfederalizam : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Konfederalizam : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
11
Sud Evropskih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Sud Evropskih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
12
Teritorijalna suverenost države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Teritorijalna suverenost države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
13
Međunarodno kazneno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno kazneno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
14
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
15
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
16
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
17
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
18
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
19
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
20
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
21
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
22
O kopnenim granicama Republike Hrvatske : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O kopnenim granicama Republike Hrvatske : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
23
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
24
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
25
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
26
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
27
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
28
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
29
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
30