Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
16
Retrospektivna izložba I. Kerdića : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Retrospektivna izložba I. Kerdića : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
17
Nadgrobni govor Vladimiru Becić : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Nadgrobni govor Vladimiru Becić : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
21
Ante Starčević
Ante Starčević
27
28
Radoslav Horvat
Radoslav Horvat
30