Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka
12
Prigodom otvaranja izložbe / Krsto Hegedušić. Predgovor kataloga : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prigodom otvaranja izložbe / Krsto Hegedušić. Predgovor kataloga : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
13
Osvrt na anketu zagrebačke Radiostanice o našoj likovnoj kritici : Dokumentacija o izložbama naših umjetnika u inostranstvu : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Osvrt na anketu zagrebačke Radiostanice o našoj likovnoj kritici : Dokumentacija o izložbama naših umjetnika u inostranstvu : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
17