8
Vještica Drama u pet činova  =  La Sorcière
Vještica Drama u pet činova = La Sorcière
12
Fedora Drama u četiri čina
Fedora Drama u četiri čina
16
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
18
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
Obitelj Benoiton Komedija u 5 činova
19