Akademik Vladimir Majer : in memoriam : Spomenica preminulim akademicima
Akademik Vladimir Majer : in memoriam : Spomenica preminulim akademicima
1
Život i djelo akademika Stjepana Šćavničara
Život i djelo akademika Stjepana Šćavničara
2
Mijo Kišpatić, Osijek, 22. 9. 1851. - Zagreb, 7. 5. 1926.
Mijo Kišpatić, Osijek, 22. 9. 1851. - Zagreb, 7. 5. 1926.
4
[Riječ na komemoraciji u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 26. travnja 2016.)
[Riječ na komemoraciji u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 26. travnja 2016.)
5
Stjepan Šćavničar (1923.-2011.) : [nekrolog] : Ljetopis
Stjepan Šćavničar (1923.-2011.) : [nekrolog] : Ljetopis
6