Probrano po: Maresić, Jela
Morfologija podravskoga kajkavskog dijalekta
Morfologija podravskoga kajkavskog dijalekta
1
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju
2
In memoriam : Milan Moguš : (Senj, 25. travnja 1927. – Zagreb, 19. studenoga 2017.)
In memoriam : Milan Moguš : (Senj, 25. travnja 1927. – Zagreb, 19. studenoga 2017.)
3
Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju
Vremenski prilozi u čakavskom i kajkavskom narječju
4
Govor i rječnik Molvi
Govor i rječnik Molvi
5
Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.) : uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.) : uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
6
Leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicima
Leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicima
7
Akademiku Milanu Mogušu povodom 90-te obljetnice rođenja
Akademiku Milanu Mogušu povodom 90-te obljetnice rođenja
8
Danjašnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području
Danjašnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području
9
Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta : RAD
Fonološki i morfološki opis govora Podravskih Sesveta : RAD
10
Hrvatsko jezikoslovlje obogaćeno ozvučenom čitankom iz dijalektologije : Mira Menac-Mihalić - Anita Celinić: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije - Sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Knjigra, Zagreb, 2012. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Hrvatsko jezikoslovlje obogaćeno ozvučenom čitankom iz dijalektologije : Mira Menac-Mihalić - Anita Celinić: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije - Sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Knjigra, Zagreb, 2012. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
11
Vremenski prilozi za označivanje sadašnjosti, bliske budućnosti i bliske prošlosti u kajkavskome narječju : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Vremenski prilozi za označivanje sadašnjosti, bliske budućnosti i bliske prošlosti u kajkavskome narječju : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
12
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
13