Sources of international law : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Sources of international law : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine : Poredbeno pomorsko pravo ; Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska ''Bijela knjiga'' iz 2006. godine : Poredbeno pomorsko pravo ; Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
Delimitacija i demarkacija vanjskih granica Republike Hrvatske
Delimitacija i demarkacija vanjskih granica Republike Hrvatske
3
Jurisdikcija Hrvatske glede zaštite morskoga okoliša i pitanje proglašenja njezina gospodarskoga pojasa u Jadranskome moru : [Rasprava]
Jurisdikcija Hrvatske glede zaštite morskoga okoliša i pitanje proglašenja njezina gospodarskoga pojasa u Jadranskome moru : [Rasprava]
4
5
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
6
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
7
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
8
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
9
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
10
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
11
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
12
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
13
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
14
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
15
Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
16
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
17
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
18
Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima : RAD
Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima : RAD
19
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima
20
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
21
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
22
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
23
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija]
24
''Equitable principles'' in maritime delimitations
''Equitable principles'' in maritime delimitations
25
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
26
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
27
On the sources of international criminal law
On the sources of international criminal law
28
Consolidation of legal principles on maritime delimitation: Implications for the dispute between Slovenia and Croatia in the North Adriatic
Consolidation of legal principles on maritime delimitation: Implications for the dispute between Slovenia and Croatia in the North Adriatic
29
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
30