Odjela likova na freskama u Bermu u odnosu prema istarskoj narodnoj nošnji : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Odjela likova na freskama u Bermu u odnosu prema istarskoj narodnoj nošnji : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
5