Nepoznati podaci o našim ljudima i krajevima u
Nepoznati podaci o našim ljudima i krajevima u "Apendiksu" Fortisova djela Travels into Dalmatia, London 1778
1
Putovanje Angela Bottarija u Dalmaciju (1775)
Putovanje Angela Bottarija u Dalmaciju (1775)
3
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija
4
Otello ossia lo Slavo Carla Federicija
Otello ossia lo Slavo Carla Federicija
5
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz "Planine"
6
O metrici Jurja Tomičića Makaranina
O metrici Jurja Tomičića Makaranina
7
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića : (prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru)
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića : (prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru)
8
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
9