Probrano po: Lukežić, Iva
Imenička sklonidba u sjevernočakavskim dijalektima u 20. st.
Imenička sklonidba u sjevernočakavskim dijalektima u 20. st.
17
Rapska akcentuacija nakon Osobina rapske akcentuacije Mate Hraste iz 1955. godine
Rapska akcentuacija nakon Osobina rapske akcentuacije Mate Hraste iz 1955. godine
18
Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja - Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2011 : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja - Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2011 : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
19
Gramatička norma u jeziku proznih dijelova Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
Gramatička norma u jeziku proznih dijelova Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
20
21