Ivan Mažuranić i ilirizam
Ivan Mažuranić i ilirizam
1
Josipu Hammu - in memoriam
Josipu Hammu - in memoriam
4
Ljudevitu Jonkeu - in memoriam
Ljudevitu Jonkeu - in memoriam
5
Na grobu Daliboru Brozovića : (Mirogoj, 23. lipnja 2009.)
Na grobu Daliboru Brozovića : (Mirogoj, 23. lipnja 2009.)
6
Zdenku Škrebu - in memoriam
Zdenku Škrebu - in memoriam
7
Vatroslav Jagić u hrvatskoj kulturnoj povijesti : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Vatroslav Jagić u hrvatskoj kulturnoj povijesti : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
13
O Držićevu jeziku pedeset godina nakon Rešetara
O Držićevu jeziku pedeset godina nakon Rešetara
14
Život i djelo Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Život i djelo Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
16