Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.
5
Sveti Sebastijan
Sveti Sebastijan
11
Knj. 4(1985) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
12
Park Jurjaves
Park Jurjaves
13
Knj. 26 (2015) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
15
Knj. 27 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
16
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
17
Knj. 19. (1914) : Zbornik za narodni život i običaje
18
Knj. 18. (1913) : Zbornik za narodni život i običaje
19
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
20
Knj. 3 : Od godine 1544. do godine 1554. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 3 : Od godine 1544. do godine 1554. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
21
Knj. 2 : Od godine 1531. do godine 1540. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
22
Knj. 1 : Od godine 1526. do godine 1530. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 1 : Od godine 1526. do godine 1530. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
23
Knj. 17. (1912) : Zbornik za narodni život i običaje
24
Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473-1496) : Starine
Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473-1496) : Starine
26
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
27
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
28
Prilog tipološkoj klasifikaciji romaničkih crkava kontinentalne Hrvatske : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog tipološkoj klasifikaciji romaničkih crkava kontinentalne Hrvatske : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
29