Stara pjesma ; Djamileh Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Komična opera u jednom činu