Stara pjesma ; Djamileh : Dramatička romanca u jednom činu (3 slike): Komična opera u jednom činu