Zemski duh : Tragedija u četiri čina s prologom = Erdgeist
Zemski duh : Tragedija u četiri čina s prologom  =  Erdgeist