Zemski duh Tragedija u četiri čina s prologom = Erdgeist
Zemski duh Tragedija u četiri čina s prologom  =  Erdgeist