Ženožder Opereta u tri čina = Frauenfresser
Ženožder Opereta u tri čina  =  Frauenfresser