Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga