Raškaj, Slava (1877-1906) : Pejzaž sa seljačkim kućama II.