Raškaj, Slava(1877-1906): Pejzaž sa seljačkim kućama II. ]