God. 27(2018), br. 2=140 : God. 27(2018), br. 2=140.
Holding
SignaturaLokacija primjerka
P –83222018:14013 – Knjižnica HAZU