Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru