Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja