Vera Violetta ; Prava ljubav Opereta u jednom činu ; Dijalog u tri čina = Il perfetto amore
Vera Violetta ; Prava ljubav Opereta u jednom činu ; Dijalog u tri čina  =  Il perfetto amore