Sv. 4-5 (1958-1959) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru