U dolini : Glazbena drama u dva čina s predigrom
U dolini : Glazbena drama u dva čina s predigrom